ДАЙДЖЕСТИ ГРАНТІВ


Гранти – це цільові фінансові дотації, що надається вченим некомерційними організаціями на проведення наукових досліджень, навчання  та інші цілі з наступним звітом про їх використання.

Гранти поділяють на групові та індивідуальні.

У свою чергу індивідуальні гранти можна поділити на:

 • Гранти на навчання – ( навчання за програмами бакалавату, магістратури, програми PhD (аспірантура)
 • Гранти для стажувань – ( участь для науково-педагогічних та адміністративних працівників у стажуваннях)
 • Гранти на проведення наукових досліджень
 • Гранти на участь конференція, літніх школах та інших заходах.

За тривалістю гранти поділяють на:

 • Надкороткострокові (3 дні – 2 тижні) – участь у конференції, семінарі, літній школі тощо
 • Короткострокові (1-3 місяці) – стажування, проведення дослідження та ін.
 • Середньострокові (3-6 місяців) – стажування, навчання, проведення дослідження
 • Довгострокові (6 міс. – 2 роки) – навчання в магістратурі, аспірантурі, проведення фундаментальних наукових досліджень

Залежно від змісту гранти можна класифікувати:

 • Гранти для участі в програмах академічних обмінів
 • Гранти, призначені для вдосконалення інфраструктури навчального закладу.
 • Гранти, спрямовані на модернізацію системи вищої освіти.
 • Гранти на проведення наукових досліджень.

Міжнародні проекти спрямовані  на: розвиток, модернізацію і розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання або навчальних матеріалів; розвиток культури забезпечення якості; модернізацію управління та керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання.