ПРО ВІДДІЛ


 

Відділ міжнародних зв’язків Чернігівського національного технологічного університету створено з метою підтримки та активізації міжнародної діяльності університету, сприяння його інтернаціоналізації та входженню до світової освітньої і наукової спільноти.

Діяльність відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного та регіонального співробітництва Університету, а також міжнародних зв’язків і співпраці Університету в науковій, освітянській та культурній сферах.

Відділ націлений на: розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів, всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі реалізації Болонського процесу, активізацію мобільності студентів Університету, розширення можливостей їх навчання, стажування, навчальних практик у закордонних університетах, участь викладачів, співробітників і студентів Університету в міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами, розширення договірних зв’язків із провідними університетами Європи, та інших регіонів світу.