25.05.2015 / 09:50

Сектор міжнародного співробітництва відділу інтелектуальної власності та міжнародного співробітництва Чернігівського національного технологічного університету створено з метою розвитку інтелектуального потенціалу та активізації міжнародної діяльності університету.


 

Наші цілі:

- забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу Університету;

-  розвиток міжнародної співпраці з навчальними закладами та науковими установами;

- залучення науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів та аспірантів університету до міжнародного освітньо-наукового простору;

- впровадження міжнародних тенденцій інтернаціоналізації освіти в умовах євроінтеграції у діяльність Університету

 

Завдання Відділу:
  • у сфері інтелектуальної власності

- сприяння комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать Університету;

- реклама наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової науково-технічної та науково-дослідної діяльності;

- налагодження співпраці у сфері інтелектуальної власності з національними та закордонними підприємствами в рамках українських та міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій;

- участь у заходах у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;

- надання працівникам Університету та особам, які навчаються в Університеті, консультативної, інформаційної та практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, передбачених правовими актами України та Університету.

  • у сфері міжнародного співробітництва

- розширення та зміцнення договірних зв’язків з іноземними університетами й науковими установами;

- сприяння участі викладачів, співробітників і студентів Університету в міжнародних проектах, програмах та конкурсах;

- активізація міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів Університету, розширення можливостей їх навчання, стажування та навчальних практик за кордоном;

- організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах та інших заходах у сфері міжнародної діяльності;

- інформаційний моніторинг міжнародної діяльності;

- забезпечення функціонування інформаційного поля щодо міжнародної діяльності Університету;

- забезпечення співробітників та студентів Університету інформацією з питань міжнародного співробітництва у галузі освіти і науки, надання консультацій з питань міжнародної діяльності структурним підрозділам Університету.

 

Пріоритети діяльності

  • Розширення міжнародного партнерства та розбудова міжнародного співробітництва

 

Пріоритет ЧНТУ – розширення контактів з вищими навчальними закладами і науковими установами країн Європи з метою запозичення передового досвіду та його впровадження у діяльність Університету, що сприяє ефективній інтеграції ЧНТУ у міжнародний простір. У рамках розвитку міжнародної співпраці з європейськими університетами ЧНТУ впроваджує програми академічної  мобільності, забезпечує можливості для участі у міжнародних конкурсах та заходах.

 

  • Залучення до участі у міжнародних проектах та програмах

 

Розробка та реалізація міжнародних проектів, залучення до міжнародних програм - ключові пріоритети міжнародної діяльності ЧНТУ. Участь Університету у міжнародних проектах та програмах сприяє підвищенню рівня науково-дослідницького потенціалу та інтеграції професорсько-викладацького і студентського складу у міжнародний освітньо-науковий простір.

 

  • Розвиток міжнародної академічної мобільності

 

Розвиток міжнародної академічної мобільності  - важлива складова міжнародної діяльності ЧНТУ, що сприяє розвитку Університету в межах європейської інтеграції, забезпує залучення науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів до міжнародної освітньої спільноти, створює умови для культурно-освітнього обміну, трансферу знань та розширення горизонтів освітнього середовища

 

НАША КОМАНДА

Дивнич Ганна Андріївна, начальник відділу

Вербицька Анна Вікторівна, провідний фахівець з міжнародного співробітництва

Здоровець Олена Володимирівна, фахівець відділу

Кудряшова Катерина Миколаївна, фахівець з інтелектуальної власності

Цибуля Тетяна Дмитрівна, фахівець відділу